dot
งานต่อเติมบ้าน
งานออกแบบโดยสถาปนิก
interior ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน furniture build-in


Completehomethailand Fanpage


รับต่อเติม

การต่อเติมบ้าน

เมื่อมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น การต่อเติมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น การต่อเติมบ้านควรให้ผู้เชียวชาญอย่างเราช่วยออกแบบและสร้าง เพราะในการต่อเติมบ้านซึ่งคนส่วนใหญ่มักพบปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติมหลังต่อเติมไปสักพัก  คนส่วนใหญ่คิดว่าการต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่าย แต่แท้จริงแล้วการต่อเติมอาจยากกว่าการสร้างใหม่ถ้าผู้ทำการก่อสร้างไม่มีความชำนาญเพียงพอ เพราะการออกแบบโครงสร้างของส่วนต่อเติมไม่ดีนั้นจะสร้างความเสียหายกับส่วนต่อเติมและอาจร้ายแรงถึงการทำให้ตัวบ้านหลักทรุดตัวได้ เรามีความชำนาญในการต่อเติมบ้านอย่างแท้จริง

 การต่อเติมบ้าน ประกอบด้วย
1 งานฐานราก เช่น เสาเข็ม ฟุตติ้ง ตอหม้อ
2 งานโครงสร้าง เช่น คาน เสา พื้น กำแพง หลังคา

3 งานระบบ น้ำ+ ไฟ
4 งานfinishing ปูกระเบื้อง ทาสี หน้าต่าง ประตู

 งานโครงสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบ้านและส่วนต่อเติม

1. ฐานราก เรามีเสาเข็มที่สามารถลงได้ลึกใกล้เคียงตัวบ้านแม้ในที่แคบ (เพราะเราเข้าใจคุณ)
ในการต่อเติมบ้าน โดยทั่วไปช่างรับเหมาก่อสร้าง ใช้เข็มสั้น 4-6เมตรลงแบบพรมไว้เป็นกลุ่มซึ่งไม่เหมาะกับสภาพดินในกรุงเทพหรือช่างบางท่านอาจเลือกใช้เข็มเจาะ ซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับพื้นที่แคบ
เหตุที่ช่างรับเหมาทั้วไปมีทางเลือกแค่นี้เพราะไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและความรู้ทางวิศวกกรมที่เพียงพอ เหมือนบริษัทเรา ซึ่งการก่อสร้างฐานรากที่ไม่เหมาะสมนั้นจะเป็นสาเหตุหลักที่พบมากที่สุดของอาการทรุดตัวของอาคาร
2. โครงสร้างบนดิน เช่นเสาคาน เรามีความเข้าใจโครงสร้างส่วนต่อเติมอย่างดีเยียม ทั้งในการออกแบบเสาคานและการแยกโครงสร้าง ถ้าผู้รับเหมาไม่รู้จักการแยกโครงสร้างของส่วนต่อเติมที่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับตัวบ้านหลัก.บริการ

รับออกแบบ
รับออกแบบภายในCopyright © 2013 All Rights Reserved.