dot
งานต่อเติมบ้าน
งานออกแบบโดยสถาปนิก
interior ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน furniture build-in


Completehomethailand Fanpage


สาเหตุที่ทำให้ส่วนต่อเติมทรุด article

สาเหตุที่ทำให้ส่วนต่อเติมทรุด

1. เสาเข็มบกพร่องแตกหัก
2.
เสาเข็มสั้น ปลายอยู่ในชั้นดินอ่อน
3.
ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิดกัน(เช่นเสาเข็มบ้านยาว21เมตรแต่ส่วนต่อเติมเสาเข็มยาว6เมตร)
4.
ฐานรากเยื้องศูนย์ (เสาเข็มไม่ตรงกับเสาบ้าน)
5.
ดินเกิดการเคลื่อนตัว
 
หลักการสังเกตุว่าส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัว
1. มีลอยร้าวเฉียง 45องศา
2. มีลอยแตกของฝ่า
3. มีลอยแยกของส่วนต่อเติมและตัวบ้านหลัก
4. พื้นเอียง

Article

การเตรียมเอกสารขออนุญาติต่อเติมบ้าน
การขออนุญาติต่อติมบ้านCopyright © 2013 All Rights Reserved.